srijeda  26.04.2017.
Sljedeće na Drukčijem
Trenutno na Drukčijem
Prethodno na Drukčijem
Četvrtak, 05.01.2017. 09:01
Fotografije Travnika nakon bombardiranja u Drugom svjetskom ratu
Autor: S.Ž.
Izvor teksta: www.tntportal.ba
Izvor fotografije: www.tntportal.ba
Grupa savezničkih bombardera koje su činili britanski i američki ratni avioni su 4. siječnja 1944. godine započeli operaciju bombardiranja Travnika jer se u tom gradu nalazila vojarna sa velikim brojem vojnika odanih nacističkoj Njemačkoj...

Piloti su dobili instrukciju da prilikom napada kao orijentir koriste željezničku prugu, te da vojna dejstva izvode sa obje strane te pruge koja je prolazila kroz sami centar grada. Na toj trasi su se nalazili svi važniji objekti u gradu, uključujući i vojarnu.

Kada su avioni došli do Travnika, dočekalo ih je veliko iznenađenje. Travnik je bio prekriven silnom maglom od koje se nije mogla vidjeti pruga u gradu, pa su piloti odlučili da bombe “istresu“ na dio pruge izvan grada koji su mogli vidjeti.

Međutim, to nije bila pruga koja je vodila ka Travniku. To je bila lokalna šumska pruga na obližnjem brdu Vilenici. Ne znajući da se radi o lokalnoj pruzi izvan gradskog područja avijacija je slijedila tu prugu, pa je bombardirala obje njene strane. Te bombe su uglavnom pale na nenaseljeno područje izvan grada, te nisu nanijele neku veću štetu.

Ipak, jedna bomba je pala na Žitarnicu, jedna kod kina “Lašva” i kod knjižare “Svjetlost”. Pri tome su poginula dva brata Mašinovića, a nastala je i velika materijalna šteta na objektima kao što je Zavičajni muzej i “Šarena džamija”. Ipak, da nije bilo magle, izvjesno je da bi Travnik pretrpio mnogo veću štetu.