utorak  28.03.2017.
Sljedeće na Drukčijem
Trenutno na Drukčijem
Prethodno na Drukčijem
Srijeda, 11.01.2017. 20:29
SBK: U protekloj godini evidentirano 1.306 kaznenih djela
Autor: I.L.
Izvor fotografije: www.jajce-online.com
Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tijekom 2016.godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona održi na zadovoljavajućem nivou. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih kaznenih djela koja su ostala nerasvijetljena....

Mjere koje su poduzimane bile su usmjerene na pojavne oblike kriminala ali i druge sigurnosne izazove u oblasti javnog reda i mira, te sigurnosti prometa na putevima. Svakodnevnom analizom događaja, kao i rezultata poduzetih mjera dolazilo se do zaključaka o pravcima budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

Sve navedeno dovelo je do toga da je zabilježeno 1.306 kaznenih djela, što je za 18 % manje kaznenih djela u 2016. godini u odnosu na 2015.godinu, kada je evidentirano 1.591 kazneno djelo. Istovremeno, porastao je postotak ukupne riješenosti kaznenih djela za 3 % i ona u 2016.godini iznosi 71 %. Isto tako, postotak otkrivenosti izvršitelja kazenih djela izvršenih po nepoznatom izvršitelju i dalje je ostao na visokom nivou i on u 2016.godini iznosi 51 %. Ukupno je prijavljeno 1.114 osoba za počinjenje kaznenih djela /u odnosu na 1.378 prijavljenih osoba u 2015.godini/, od kojih je 359 povratnika u vršenju kaznenih djela.

U kontekstu prijavljenih osoba kao izvršitelja kazenih djela, posebno treba istaći činjenicu da je smanjen broj kaznenih djela koje su izvršili maloljetnici. Naime, od ukupno 1.114 osobe prijavljene za izvršenje kaznenih djela, 42 osobe su maloljetne, što predstavlja 3,7 % od ukupnog broja izvršitelja, što je daleko ispod regionalnog prosjeka.

Treba napomenuti da nije bilo najtežih kaznenih djela koja su ostala nerasvijetljena. Prijavljeno je jedno ubojstvo u Vitezu, čiji je izvršitelj brzom reakcijom policije otkriven i predan na dalje postupanje kantonalnom tužiteljstvuTravnik.

U pogledu kriminala treba istaći određene segmente u kojima su postignuti veoma dobri rezultati. To je u prvom redu činjenica da je smanjen broja razbojništva za 36 % ( izvršeno 30 razbojništva tijekom 2016.godine, u odnosu na 47 razbojništva koliko ih je izvršeno u 2015.godini. Od ukupno 30 izvršenih razbojništava tijekom 2016.godine u 13 slučajeva otkriveni izvrštelji).

Dobar rezultat postignut je u pogledu borbe protiv krađe vozila. Naime, broj ukradenih vozila tijekom 2016.godine znatno je smanjen u odnosu na 2015.godinu. Tako je protekle godine evidentirano ukupno 68 krađa vozila, što je čak za 31 % vozila manje ukradeno u odnosu na 2015.godinu, kada ih je ukradeno ukupno 98. Od ukradenih vozila 33 vozila su pronađena, u 11 slučajeva otkriveni su izvršitelji, dok se za ostalim i dalje traga.

Još jedna oblast u kojoj su postignuti dobri rezultati je u pogledu borbe protiv zloupotrebe opojnih droga - podneseno ukupno 50 izvješća protiv 56 osoba, te se aktivnosti na ovom planu nastavljaju i dalje,

Ono sa čim još uvijek nismo zadovoljni, je stanje u oblasti prometa, gdje je došlo do blagog povećanja broja prometnih nesreća za 2 % u odnosu na 2015.godinu (3311 prometnih nesreća evidentirano tijekom 2015.godine), te sada iznosi 3374 prometnih nesreća.

Međutim, sa druge strane, aktivnim pristupom na stabilizaciji stanja u ovoj oblasti, mjerama koje su preduzimali službenici policije znatno su ublažene posljedice prometnih nesreća. Tako je broj smrtno stradalih smanjen za 41 %, obzirom da je tijekom 2016.godine u prometnim nesrećama stradalo 13 osoba, a tijekom 2015.godine čak 22 osobe.

Smatramo da će sve navedene mjere koje će se provoditi i u narednom periodu omogućiti da stanje sigurnosti ostane u zadovoljavajućim okvirima, te se u tom smislu svakodnevno procjenjuje stanje i opredjeljuju nove mjere kojima se nastojim suprotstaviti sigurnosnim izazovima bilo koje vrste, navodi se u priopćenju MUP-a Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu.